Välkommen till Gunnar Siréus ReactJS Single Page Application

Jag arbetar numera på Itancan Consulting AB i Upplands Väsby och tar gärna konsultuppdrag inom ASP.NET och SQL Server-utveckling, backend-programmering i C#, PHP, Visual Basic och frontendutveckling med ReactJS.

Logo
Tveka inte att kontakta mig på gunnarsireus@telia.com

Dimensionering av Life Time Buy lagernivå.

En sökning i internet visar att det finns många papper publicerade som beskriver LTB-problemet. Som referens, och som exempel bland många andra hänvisas till följande papper:

I korthet innebär problemet att beräkna hur många reservdelar som behöver lagras för att kunna fullgöra garantiåtaganden. Detta problem uppstår för t.ex. flygplanstillverkare och leverantörer av telekomutrustning. Tänk er en flygplanstillverkare som har sålt tiotusentals flygplan av en viss modell med låt oss säga 30 års garanti. Så länge som de utbytbara komponenter som används i flygplanen fortfarande tillverkas kan reservdelar beställas direkt från fabrik. Men vid någon tidpunkt kommer produktionen av en viss komponent att upphöra. På grund av den stora mängd flygplan i drift kommer det att finnas ett behov av komponenten under hela garantiperioden. I många fall är det möjligt att reparera trasiga delar och de reparerade delarna kan återanvändas som reservdelar. Men inte alla delar är möjliga att reparera, man talar då om reparationsförluster på exempelvis 30%. Det innebär att endast 70% av de delar som skickas för reparation kan återanvändas som reservdel efter reparation. Så länge som reparationsverkstäderna har den kunskap och utrustning som krävs för reparation är behovet av att lagra delen som reservdel mindre. Vid någon tidpunkt är det inte längre lönsamt hålla reparationsverksamheten igång och då måste återstående behov av komponenten täckas genom lagring i ett reservdelslager. På sidan LTB har ni möjligheten att själva prova dimensionering av ett LTB-lager.